Opustenie násilných hnutí je mimoriadne náročný proces a vyžaduje si podporu blízkeho okolia. Tím Exit Slovensko (Exit Slovakia) je odhodlaný pomôcť jednotlivcom, ktorí sa rozhodli opustiť extrémistické prostredie a vybudovať si nový život bez násilia a nenávisti. Napísať nám môžeš aj priamo na kontakt@exit-slovensko.sk

Iniciatívu vedie mimovládna organizácia Mládež ulice, ktorá sa venuje už vyše 15 rokov terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného (sídlisková mládež, mestské komunity) i sociálne znevýhodneného prostredia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatíve pomáhajú prostredníctvom mentoringu aj bývalí člen neonacistických skupín v USA (Christian Picciolini), Nemecku (Steven Hartung) a Švédsku (Robert Orell), ako aj pracovníci iných exit programov v Európe – Fabian Wichmann (Exit Deutschland).